سنسور دیواری توکار سه سیمه SEW5B

سنسور دیواری توکار سه سیمه SEW5B

زاویه پوشش ۱۶۰ درجه

قابلیت تنظیم زمان ۱۰ ثانیه ±۲  تا ۱۵ دقیقه ± ۲

محدوده آشکار سازی :  ۹ متر در دمای ۲۴ درجه سانتیگراد

توان ورودی :       ۱۱۰-۲۴۰ V/AC

توان فرکانسی : ۵۰/۶۰ HZ

توان خروجی : با لامپ کم مصرف

۲۰۰W (110-130 V/AC)..

۳۰۰w ( 220-240 V/AC)..

سنسور دیواری توکار سه سیمه SEW5B

سنسور دیواری توکار دو سیم SEW5

سنسور دیواری توکار دو سیم SEW5

 

زاویه پوشش ۱۶۰ درجه

قابلیت تنظیم زمان ۱۰ ثانیه ±۲  تا ۱۵ دقیقه ± ۲

محدوده آشکار سازی :  ۹ متر در دمای ۲۴ درجه سانتیگراد

توان ورودی :       ۱۱۰-۲۴۰ V/AC

توان فرکانسی : ۵۰/۶۰ HZ

توان خروجی : با لامپ کم مصرف

۲۰۰W (110-130 V/AC)..

۳۰۰w ( 220-240 V/AC)..

سنسور دیواری توکار دو سیم SEW5