سنسور مایروویو توکار SEF3

سنسور مایروویو توکار SEF3

زاویه پوشش ۳۶۰ درجه

قابلیت تنظیم زمان ۱۰ ثانیه ±۲  تا ۱۵ دقیقه ± ۲

قابل نصب در ارتفاع : ۱٫۵ متر تا ۳٫۵ متر

محدوده آشکار سازی : ۱ متر تا ۸ متر تا دمای ۵۰ درجه سانتیگراد

توان ورودی :       ۱۱۰-۲۴۰ V/AC

توان فرکانسی : ۵۰/۶۰ HZ

توان خروجی : با لامپ کم مصرف

۲۰۰W (110-130 V/AC)

۳۰۰w ( 220-240 V/AC)

قابل نصب در چراغ و داخل سقف کاذب

سنسور مایروویو توکار SEF3

سنسور مخصوص چراغهای سنسوردار SEL6

سنسور مخصوص چراغهای سنسوردار SEL6

زاویه پوشش ۳۶۰ درجه

قابلیت تنظیم زمان ۱۰ ثانیه ±۲  تا ۱۵ دقیقه ± ۲

محدوده آشکار سازی :  ۹ متر در دمای ۲۴ درجه سانتیگراد

توان ورودی :       ۱۱۰-۲۴۰ V/AC

توان فرکانسی : ۵۰/۶۰ HZ

توان خروجی : با لامپ کم مصرف

۲۰۰W (110-130 V/AC)

۳۰۰w ( 220-240 V/AC)

سنسور مخصوص چراغهای سنسوردار SEL6

سنسور سقفی توکار هالوژنی با قطر ۸ مدل SEC01

سنسور سقفی توکار هالوژنی با قطر ۸ مدل SEC01

زاویه پوشش ۳۶۰ درجه

قابل نصب در ارتفاع :۲٫۲  متر تا ۴ متر

محدوده آشکار سازی : ۸ متر در دمای ۲۴ درجه سانتیگراد

توان ورودی :       ۱۱۰-۲۴۰ V/AC

توان فرکانسی : ۵۰/۶۰ HZ

قابلیت تنظیم زمان ۱۰ ثانیه ±۲  تا ۱۵ دقیقه ± ۲

توان خروجی : با لامپ کم مصرف

۲۰۰W (110-130 V/AC)

۳۰۰w ( 220-240 V/AC)

سنسور سقفی توکار هالوژنی با قطر ۸ مدل SEC01

سنسور ماکروویو سقفی هالوژنی مدل SEF1

سنسور ماکروویو سقفی هالوژنی مدل SEF1

زاویه پوشش ۳۶۰ درجه

محدوده آشکار سازی :قابل تنظیم ۲ متر – ۵ متر – ۸ متر – ۱۰ متر

توان ورودی :       ۱۱۰-۲۴۰ V/AC

توان فرکانسی : ۵۰/۶۰ HZ

قابلیت تنظیم زمان : ۱۰ ثانیه – ۱٫۵ دقیقه – ۱۰ دقیقه – ۱۵ دقیقه

۲۰ دقیقه – ۲۵ دقیقه – ۳۰ دقیقه – تا دمای ۵۰ درجه سانتیگراد

توان خروجی : با لامپ کم مصرف

۲۰۰W (110-130 V/AC)

۳۰۰w ( 220-240 V/AC)

قابل استفاده در مناطق بسیار گرم و شرجی

 

سنسور ماکروویو سقفی هالوژنی مدل SEF1